Chân chốt nhựa tản nhiệt stock INTEL

5,000₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác